Стани партньор в платформата за почистване и получавайте поръчки за почистване. Концентрирайте се върху работата, оставете рекламата и маркетинга на нас!

За да станете партньор, е необходимо да попълните формата по-долу с необходимите данни и да ни ги изпратите. Като втора стъпка, след като направим предварителна проверка и одобрение, ще се свържем с вас за повече информация и уточнение на детайлите за партньорство.

Форма за кандидатстване като партньор