Описание на закупените продукти и услуги, и причина за връщане (опционално);
Дата и номер на поръчка, дата (и номер) на заявка за услуга;
Дата (и номер) на фактура и др.

Предпочитан начин на удовлетворение за стоки:

 

Предпочитан начин на удовлетворение за услуги:

 

Прилагам следните документи:

 

Прикачете документи (10 MB лимит на файл, формати: pdf, doc, jpg, png и zip архиви):